Sólyom László köztársasági elnök üzenete a Duna Kör megalakulásának 20. évfordulójára

A Duna Kör megalakulása óta majd egy emberöltő telt el. A Kádár-rendszer utolsó éveire elviselhetetlenné vált hallgatás után felszabadultan tört ki akkor - egyedülálló módon a közép-európai régióban - a környezetkárosítás elleni civil ellenállás. A Duna megóvásának ügye alkalmat teremtett arra, hogy az egymásról nem tudó, egymást nem ismerő emberek tömege közösséggé váljon, és kipróbálja erejét. Ez a kivételes történelmi pillanat megfordította az ország sorsát.

A Duna megmentésével kapcsolatos terveink és elképzeléseink nem mind valósultak meg. Mégis óriási siker, hogy megakadályoztuk a nagymarosi gát és erőmű felépítését.

Azonban többet is nyertünk. A Duna Kör példája kisugárzott az egész társadalomra, a kibontakozó demokratikus és ellenzéki kezdeményezésekre.

Akkor felmutattuk a választás lehetőségét. A választás felelősségét nem háríthatjuk át sem a gazdaság, sem a politika intézményeire.

A Duna Kör megalakulása óta nagy változásokon ment keresztül Magyarország. A folyóért azonban ma is ki kell állnunk. Önmagában a demokrácia, a szabadság, vagy éppen az Európai Uniós tagság csupán lehetőség, de nem ad garanciát arra, hogy kusza érdekek mentén ne érje újabb támadás a Dunát, miközben évtizedes problémák is megoldásra várnak, ahogy ezt nemrég a Szigetközben személyesen is tapasztaltam.

Mindazok, akik ezt felismerve bekapcsolódtak Duna Kör és más, a környezet, az életminőség és a jövő érdekében fellépő civil kezdeményezésekbe, meghozták a maguk felelősségteljes döntését. Ők esélyt adtak a világnak, és meghagyják a jövő nemzedékek számára azt a lehetőséget, hogy majd ők is választhassanak!

Ugyanakkor nem elég a lelkesedés és elkötelezettség. A kezdeményezések csak akkor lehetnek sikeresek, ha a zöld mozgalmak fellépését minden esetben szakszerűség kíséri. Ezen a téren bíztató a fejlődés. Mindennek előfeltétele, hogy a szükséges információk hozzáférhetők legyenek. Az információs szabadságot szintén egyre inkább sikerül - akár bíróság útján is - érvényesíteni. Különösen fontos továbbá egy olyan szemléletváltás, hogy a környezetvédő fellépésekben a követő, tiltakozó akciók helyett a perspektivikus szemlélet, a jövő nemzedékek iránti felelősség kapjon hangsúlyt mind a társadalomban, mind a döntéshozók körében.

Ehhez a munkához kívánok sok erőt, sikert, és az erők és ismeretek egyesítését a húsz év előtti összefogás szellemében!

Budapest, 2006. november 4.

Sólyom László